SHERM | Functies

Kalender

Planning van observatierondes, inspecties en veiligheidsmeetings, gebruikmakend van de geïntegreerde kalender (met de mogelijkheid tot het synchroniseren met Microsoft Outlook®)

 

PREVENTIEF REACTIEF
  ISO Audits  

Bijnaongevallen en

veiligheidsincidentrapportage

 

Observaties (met en zonder checklijst)

Bedrijfsveiligheid, producthygiëne, kwaliteit, storing, gezondheid, milieu

  Brandmeldingen
  Gesprek onder 4 ogen   Milieuincidenten
 

Inspecties

Bedrijfsveiligheid, producthygiëne, kwaliteit, storing, gezondheid, milieu

  Hygiëne incidenten
  Veiligheidsbesprekingen
 

Risicobeoordelingen

Werkplek Risico Beoordeling

 

Deze processen resulteren in:

  • Documentatie van bevindingen en maatregelen
  • Procedure ter afhandeling van de maatregelen: Goedkeuring, verantwoordelijkheid, priorisering, uiterste datum vaststelling, uitvoering en effectiviteitsbeoordeling.
  • E-mail berichtgeving en herinneringsfuncties
  • Takenlijst
  • Planning van trainingen
  • Afdrukken van gegevens (zowel in tabelvorm als in grafiekvorm)
Print Friendly, PDF & Email